Blogposztok működő vállakozások cégek részére

A kommunikáció szerepe a vállalkozás sikerében

A vállalkozás sikere azon is múlik, hogy megfelelő-e a személyközi- és szervezeti kommunikáció (=információcsere).

A munkáltató feladata az, hogy a munkaszervezést és a munkáltatói utasításokat (ezek is információk) egyértelműen adja a munkavállaló tudtára. Ha a szervezés vagy az utasítás nem egyértelmű, akkor nyilvánvalóan a szervezés vagy a végrehajtás nem a munkáltató által elvárt eredményt fogja hozni. Igen ám, de itt jön a munkavállaló része: ha nem érti pontosan mi a teendője, akkor vissza kell kérdeznie. Ezt a vezető nem veheti rossz néven, hiszen egyszerűbb és hatékonyabb egy gyors pontosítás, mint egy rosszul végrehajtott utasítás okozta idő- és költségveszteségeket helyrehozni.

A kommunikáció a munkavállaló oldalán a munkavégzés szempontjából is létfontosságú. A munkavállaló feladata az, hogy a vevő vagy ügyfél ügyét (kérdését, problémáját, tájékozódását) végighallgassa, ne vágjon közbe, és törekedjen arra, hogy a vevőnek, ügyfélnek gyors segítséget nyújtson.
Ha az adott munkavállaló a fentieket nem teljesíti, a vevőre, ügyfélre nem figyel oda, közömbös és lerázó, sőt igyekszik megszabadulni a vevőtől, ügyféltől, ez olyan kedvezőtlen eredményeket fog hozni, hogy ehhez a munkavállalóhoz munkáltatóként tovább egy percig sem szabad ragaszkodni.

A kommunikáció egyébként az első perctől kezdve mindkét oldal számára sokat mondó lehet: az állásinterjú és a szerződéskötés körüli kommunikációból már mindkét fél leszűrheti azt, hogy a továbbiakban mit várhat a másik féltől és erre neki hosszútávon valóban szüksége van-e.

Tehát, a vállalkozás sikerének és hatékonyságának mérőszáma lehet az, hogy a személyközi- és szervezeti kommunikáció alapján milyen eredmények születnek például egy hónap alatt vagy fordított méréssel a várt eredmény a kommunikáció alapján milyen időtáv alatt következett be. Ha a tárgyalások hosszabb távon nem vezetnek eredményre, bizony változtatni szükséges.

Három kommunikációs hibát viszont mindenképp célszerű elkerülni. Ezek a 1./ A párhuzamos monológ, 2./ A problémák elkendőzése és 3./ Áthidalhatatlan szakadék képzése a partnerség helyett. Ezekről kicsit bővebben a 3 kommunikációs hiba c. cikkben írtam, amit itt olvashatsz:
http://vitanelkul.hu/kommunikáció.html

Ha ezen üzletviteli területen segítségre, tanácsra van szükséged keress fel bátran.

Miért legyen cégednek belső szabályzata?

Sokan a könyvelőtől hallanak először arról, hogy a cégnek belső szabályzatokkal kell rendelkeznie, ezért ráhagyják ezek elkészítését. Nem is sejtik, hogy ezzel a lépéssel mekkora bakot lőhetnek. A céges szabályzat a sok tévhittel ellentétben a cégre szabott olyan magatartási előírások egységes, logikus rendszere kell legyen, ami a mindennapokban követendő és amelyhez még vészhelyzet esetén is fordulni lehet.

Egy cég általában elsők között szembesül azzal, hogy a jogszabályi előírásnak megfelelés érdekében rendelkeznie kell pénzkezelési, iratkezelési, iratőrzési és irat selejtezési szabályzattal, valamint leltárral is. A bizonylatolás és az elszámolások körében szintén belső szabályozásra van szükség. Ez azonban korántsem minden. Céged céljának elérése érdekében számtalan dolgot szabályozhatsz (pl.: dolgozói egyenruha viselése), aminek többek között az üzletviteled szab határt.

Mire gondolj egy belső szabályzat elkészítésénél? A szabályzattal elérendő célra (pl. dolgozók folyamatos képzése a jobb vevőkiszolgálás érdekében). Melyik az a terület, amit szabályozni kívánsz és ez a szabályrendszer miért és hogyan fogja a cégedet segíteni.

A jól átgondolt, logikusan felépített, következetesen betartatott -természetesen jogszabályokkal összhangban álló- céges belső szabályzattal Cégedet megvédheted a rá leselkedő veszélyektől (p. dolgozói visszaélések, elszámolási gondok), illetve kezelheted vele a felmerült problémát. Ez azért hasznos, mert nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy rögtönözve kezelj egy váratlan problémát, hanem már rendelkezel egy odaillő kész forgatókönyvvel.

Bene Krisztián a Justice Security Kft.-től a céges szabályzat létéről és betartatásáról a következőt mondta: "Nagyon fontos a belső szabályozás, a következetes betartatás és a szankciók alkalmazása. Ez a megelőzésben játszhat nagy szerepet."

Bene Krisztián a szabályzat betartatása kapcsán helyesen utalt a szankciókra, tehát a jól felépített, átgondolt szabályzatot akkor is tudod alkalmazni, ha valaki eltért annak szabályaitól. A szankció (=büntetés) az a következmény, amely a szabályzat be nem tartójával szemben alkalmazandó.

A szabályoktól eltérés detektálásában, a cégedre leselkedő veszélyek technikai részével fordulj bátran Bene Krisztiánhoz és a Justice Security Kft.-hez.

A szabályzatok megalkotásához kérj ügyvédi segítséget.

A céges belső szabályzatok tehát, a Cégedet és ezáltal Téged védenek.

Mit tudsz a KKV-ról?
A Te vállalkozásod melyik kategóriába tartozik?

A KKV a mikro-, kis- és középvállalkozásokat jelenti. Nézzük meg, hogy a vonatkozó törvény hogyan határozza meg a mikro-, kis- és középvállalkozásokat.

A törvény szerint:
1./ KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
1.1./ A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
1.2./ A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

Lényeges, hogy a saját vállalkozásodat el tudd helyezni, hogy melyik kategóriába tartozik. A kategória besorolás alapján tudod meghatározni, hogy hol tart a vállalkozásod és ezzel elégedett vagy-e. Az üzleti tervben tudsz kitérni arra, hogy miként őrizd meg a helyed az adott kategóriában vagy miként érd el a következő kategóriát.
A kategória besorolás arra is optimális, hogy a vállalkozásod a saját, egyedi helyzete alapján élhessen támogatásokkal, esetleg adókedveménnyel, egyéb lehetőségekkel. Ha sikeres vállalkozóvá kívánsz válni, akkor Neked kell ezeket a lehetőségeket felkutatnod.